Zasazujeme se o města připravená podílet se na řešení klimatické krize. Současné environmentální problémy je třeba řešit komplexně a s aktivním zapojením všech obyvatelek a obyvatel.

Občanské oko je i vaším okem, které nespouští zrak ze strategických dokumentů Brna a analyzuje jejich dopady na životní prostředí. Sledujeme, jak se vyvíjí územní plán, hlídali jsme i přípravu plánu mobility a Strategie pro Brno. Nesehneme se před developerskými projekty, které zasahují do parků, způsobují nárůst dopravy, ubírají veřejná prostranství a ruší zahrádky. Proti takovým projektům vedeme vlastní kampaně, nebo s nimi pomáháme místním iniciativám.

Myslíme si, že je nutné řešit současné environmentální problémy komplexně a s aktivním zapojením všech obyvatel*ek. Učíme proto metody participace aktivní veřejnost i samosprávy. Naše aktivity jsou primárně zaměřeny na problémy v Brně, ale šíříme dál řešení, která mohou inspirovat i další česká města a obce. Tvoříme společně Moudrá města budoucnosti: v rovnováze s lidmi i s přírodou.

Podpořte udržitelnou budoucnost měst!

Zasazujeme se o angažovanou společnost a udržitelnou budoucnost.

Bráníme životní prostředí a podporujeme participaci skrze občanské kampaně. Zviditelňujeme problematické kroky radnice i pozitivní příklady, které by naše město mohlo následovat. Chceme totiž Moudrá města. Spolupracujeme na nich se širokou sítí aktivních občanů*nek i s odbornou veřejností. Skrze ně mají lidé možnost se angažovat a vyjadřovat se ke strategickým krokům radnice.

Na jaře 2020 zveřejnilo město Brno Návrh územního plánu města Brna, klíčový dokument pro rozvoj a budoucí podobu města. Protože v něm chyběly adekvátní reakce na klimatickou krizi, navrhli jsme společně s expertkami*ty pět ochranných a rozvojových opatření, která jsme představili městu v rámci kampaně UdrŽITELNÉ Brno.

V minulosti jsme také podpořili ivanovické obyvatelstvo v kampani proti problematické výstavbě hobbymarketu Bauhaus. V roce 2017 bylo po mnoha letech konečně rozhodnuto, že Bauhaus neměl právo v Ivanovicích stavět, přesně tak, jak jsme tvrdili. V rámci kampaně Brno pro lidi jsme zapojili veřejnost do připomínkování Plánu udržitelné městské mobility. Před komunálními volbami v roce 2018 jsme zase v kampani Brnotoč upozornili budoucí zastupitele a zastupitelky na nutnost větších investic do udržitelné dopravy.

Radíme zejména těm, kdo bojují s nadměrnou výstavbou, ohrožením zelených ploch nebo nepřiměřenými dopravními stavbami. Může se jednat jak o krátkou konzultaci přes e-mail nebo telefon, tak o půldenní nebo celodenní výjezd, na němž společně s iniciativou plánujeme další kroky k řešení jejich kauzy.  Jenom v posledních dvou letech jsme radili více než 150 občanům*kám nebo místním iniciativám po celé republice.

Vzděláváme nejen v online světě, ale i prostřednictvím workshopů, seminářů a kurzů. Ty jsou určeny pro širokou i odbornou veřejnost, studentstvo, mladé i zasloužilé aktivistky*ty a také pro zástupce*kyně místních samospráv. Zveme na ně české i zahraniční odbornice*ky a snažíme se do nich zapojovat znevýhodněné skupiny obyvatelstva.

A také vydáváme publikace s praktickými radami. Aktivismus udržitelně aneb Jak měnit svět a nezbláznit se z toho zaměřenou na podporu začínajících iniciativ. Anebo Angažovaně offline aneb Čtyři praktické zkušenosti, jak se plánuje a navrhuje se zapojením veřejnosti o participativních projektech vedených lokálními iniciativami ve spolupráci s odbornými konzultanty a konzultantkami a místní samosprávou.

Podporujeme síť brněnských občanských iniciativ složenou z aktivních občanů*nek, kteří*ré hlídají situaci ve svých čtvrtích. Poskytujeme jim poradenství a pomáháme jim se scházet, vzdělávat a předávat si know-how.