19 % obyvatel a obyvatelek Brna, třetina obyvatel Brna to má do obchodu dále než půl kilometru. V současné době trpí nedostatkem obchodů již 16 z celkem 29 městských částí našeho města. Ořešín, Útěchov, Nový Lískovec či Kohoutovice nemají ani polovinu běžného standardu prodejních ploch na obyvatele v České republice (1 m2 na obyvatele) a méně než šestinu průměrného standardu v Brně (1,78 m2 na obyvatele). Kampaň jsme vedli několika cestami – peticí, kterou podpořilo více než 4500 osobzapojením významných osobnostímedializací – odbornými argumenty v rámci dokumentů a akcí Kampaň zaznamenala dílčí úspěchy – v rámci jednání se zadavatelem i zpracovatelem nového územního plánu Brna se podařilo prosadit některé limity a regulativy, které by mohli přispět k omezení expanze nákupních center v Brně. Územní plán však ještě není schválen – aktuální informace k dění kolem územního plánu Brna najdete na www.obcanskeoko.cz. Zajímá-li vás problematika hypermarketů detailněji, využijte informace na našich dalších webových stránkách, které vznikly v rámci programu Zaostřeno na hypermarkety: – hypermarketový registr, který mezi lety 2000 a 2012 shromažďoval a třídil různé relevantní texty, dokumenty a mediální monitoring o problematice velkých nákupních center ukončil v roce 2012 svoji činnost. Tzn. že již nebude pravidelně aktualizován a nyní slouží jako archív necelých dvoutisícovek tématických textů. Aktuální zprávy o dění v oblasti velkých nákupních centrech můžete dále sledovat na webu hyper.cz]]>